Bil.License ClassPrice (RM)
1.Motor (B2)RM 520.40*
2.Motor (B Full)RM 1,176.60*
3.Motor (B Full) – Tambah KelasRM 950.00*
4.Kereta (D)RM 1,477.60*
5.Kereta (D/DA)RM 1,583.60*
6.Lori (E)RM 1,261.00*
7.GDLRM 209.00*
8.E-Hailing (Tanpa Medical)RM 200.00*